Tarih : 1/20/2020   |   Saat  : 2:14:17 PM  

MARMARAEREĞLİSİ’NİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK DEV PROJELER

MARMARAEREĞLİSİ’NİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK DEV PROJELER

Tarih 15 Ocak 2020, 17:00 Editör Abdrurrahim YIL

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet ata, 10 Ocak çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda bölgenin çehresini değiştirecek dev projeleri kamuoyu ile paylaştı. Özellikle bölge turizmi açısından hayati öneme sahip olacak, gerçekleştiğinde iç ve dış turizm açısından hayati öneme sahip olacak projelerden, bölgenin tarihi dokusunu ortaya çıkartacak projelere, spor dan kültüre bir çok konudaki devasa projelerini anlattı.

turkwebdizayn
Yeni Sayfa 1

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet ata, 10 Ocak çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda bölgenin çehresini değiştirecek dev projeleri kamuoyu ile paylaştı. Özellikle bölge turizmi açısından hayati öneme sahip olacak, gerçekleştiğinde iç ve dış turizm açısından hayati öneme sahip olacak projelerden, bölgenin tarihi dokusunu ortaya çıkartacak projelere, spor dan kültüre bir çok konudaki devasa projelerini anlattı.

Tekirdağ bölgesinin en temiz ve uzun sahillerinden birine sahip olan ve tarihi dokusuyla ayrı bir öneme sahip olan Marmaraereğlisi’nde, Belediye Başkanı Hikmet Ata ekibi ile kolları sıvayarak çalışmalarına başladı. 30 Mart 2019 da yapılan yerel seçimlerle göreve gelen başkan Hikmet ata bölgenin çehresini değiştirecek devasa projelerini şu şekilde sıraladı.  

Arka Deniz Kıyı Düzenleme Projesi!

Belediyemiz hudutları dahilinde, Mezbahaaltı-Güngörmez mevkii arasında yer alan halk arasında arka deniz olarak bilinen sahilde kıyı düzenleme projesi planlanmaktadır. Bu hususta proje, yürürlükteki Kıyı Kanunu, Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, İlke Kararları ile İmar Planı ve Kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Halihazırda atıl bir durumda kullanılmakta olan arka deniz kıyı alanı, bölgenin potansiyelini geliştirmek, mevcut kıyının minimum müdahale ile kontrollü kullanımını sağlamak amacıyla ele alınmıştır. 

Bu proje 2 kısımdan oluşmaktadır: 1. Peyzaj çalışması. 2. Halkımızın gündelik ihtiyaçlarını karşılayacağı mimari yapıların konumlandırılması

Bu kapsamda hazırlanan projede; 600m uzunluğundaki bu alanda yürüyüş yolu, bisiklet yolu, Perinthos kent panoları, yeşil alanlar, gölgelik, açık hava sahnesi, büfe, güneşlenme alanları, macera parkı, wc, duş, soyunma kabini ve ahşap iskeleler yer almaktadır. Proje incelenmek ve değerlendirilmek üzere anıtlar kuruluna gönderilmiştir. Yapılacak bu düzenleme ile şu anda kullanılmayan durumda olan; gerek manzara gerek tarihi açıdan zengin olan bu alanda, turizmin hareketlenmesi ve halkımıza daha iyi zaman geçireceği bir rekreasyon planı yapılması amaçlanmaktadır.

Rahmi Özcan Bulvarı Prestij Caddesi Projesi!

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğünce, Kuzey Planlama şirketine projesi hazırlatılmıştır. İlgili proje İmar şehircilik Dairesi Başkanlığınca ve Tarafımızca yapılan teklife binaen 2 Etap ( 1. Ve 3. Derece sit alanlarına göre ) halinde, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na sunulmuştur. EKVKK onayındaki en büyük sıkıntı; Bahse konu projenin 1. Derece Sit Alanı içerisinde kalan etabında yapılması talep edilen Köprü Yapımıdır.

Konstantinin Evi (Metropolit Evi)  İstimlak ve Restorasyonu Projesi! 

Metropolit evi tescilli taşınmazlar arasında en eski ve ender sivil mimarlık örneğidir. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca kamulaştırıldı, rölöve ve restitüsyon projeleri hazırlatılıp kurulda onaylandı. Şu aşamada uygulama projeleri revize ediliyor. Uygulama projesi tamamlandıktan ve kuruldan geçtikten sonra restorasyon çalışmalarına başlanacaktır.

Aleksin Kahvesinin Restorasyonu (Balıkçı Kahvesi)  İstimlak ve Restorasyonu Projesi!

19. yüzyıla ait olan Alex’in Kahvesi, 1980’li yıllara kadar kahvehane olarak kullanılmıştır. Uzunca bir süre yerli halk tarafından toplanma yeri olarak kullanılan yapı, yıllar içerisinde bir hafıza mekanına dönüşmüştür. Yıkıldıktan sonra ise eski fotoğraflardan hareketle tescil edilmiştir. Sahil bandında olan yapının oturum alanını tespit etmek üzere temel rölöveleri çıkartılmak için kazı yapılmış, oturum alanı tespit edilmiş, rölöveler kurulca tasdiklenmiştir. Restitüsyon, rekonstrüksiyon ve uygulama projelerinin yapılması Belediyemizce planlanmaktadır.

Ayazmanın İstimlakı ve Restorasyonu Projesi!   

Marmara Ereğlisi’nde bulunan Ayazma’nın çok önceleri balıkçılar tarafından soğuk hava deposu olarak kullanıldığı, daha sonra üzerine bir yapının inşa edildiği, bu inşa edilen yapının da bugün değişikliğe uğrayarak balık lokantası olarak işletildiği bilinmektedir. Ayazma; Bizans döneminde yer altı kaynak sularıyla beslenen su depolarına verilen addır.

Yapılan inceleme sonucunda; son günlerde lokantada izinsiz tadilat yapıldığı ve bu esnada cepheye yapılan müdahalelerle değişiklik yapıldığı görülmüştür. Binanın ön cephesinde bulunan ayazma girişi de önce duvar örülerek ardından taş duvarın kaldırılarak camlı pencere şeklinde kapı konulduğu görülmüştür. Arkeolojik sit alanı içerisindeki sahil caddesinde bulunan ayazmanın kapısının kapatılmış olduğu, yerinin dahi bilinemez duruma geldiği ve esas olarak ayazmanın üzerine ağır yük bindirilerek çökme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı görülmektedir.

Omurça Çiftliğinin Kamulaştırılması!

Marmara Ereğlisi’nin 4 km kuzeyinde Omurca Çiftliği olarak bilinen yerde taş ve tuğladan yapılma, dikdörtgen planlı, beşik çatılı şarap deposu yer almaktadır. Binanın batı cephesinde geniş ve yüksek kemerli giriş ile üstündeki 3 adet pencere ince tuğla işçilik göstermektedir. 19. yüzyılda yapılmış olup Marmara Ereğlisi ve çevresindeki üzümlerden elde edilen şarapların depolanması için, içerisinde oldukça büyük ahşaptan yapılma fıçılar yer almaktadır.

Bazilika Üst Örtü Projesi!

Kalekapı mevkiinde 1992 yılında yapılan sondaj kazısında mimari yapı elemanlarına rastlanması üzerine, Tekirdağ Müze Müdürlüğünce gerçekleştirilen arkeolojik kazılar neticesinde bu alanda erken Bizans Dönemi bazilikalarına güzel bir örnek teşkil eden Perinthos-Herakleia Bazilikası ortaya çıkartılmıştır.

M.S. 5. Yüzyıl sonlarında yapılmış olduğu belirlenen bazilika, 7. Yüzyıl sonlarındaki Avar ve Bulgar saldırıları sırasında hasara uğrayıp, ağır bir yangın sonucu yıkılmıştır. Yıkıldıktan sonra uzun bir süre mezar olarak kullanılmıştır. Bazilikanın ana mekanı mermer, yan nefler ve narteks tabanı mozaik döşelidir. Mozaikteki tesseralar renkli olup, hayvan ve bitkisel motiflerinin çeşitliliğinin yanı sıra geometrik desenlerle dikkat çekmektedir. M.S. 11. Yüzyılda Bazilikanın güneybatı nefindeki mozaik taban üzerine, naos’tan sökülen mermerlerle şapel yapılmıştır. Kazısı tamamlanan Bazilika’nın; üst örtü mimari konsept ve peyzaj projesi bulunmaktadır.

İmar Planı Revizyonları ve Kıyı Alanı İmar Planlarının Yapılması!

Mevcut koruma amaçlı imar planları 2009 yılında tasdiklenmiş ancak artan nüfus ve ihtiyaçlar doğrultusunda ilave koruma amaçlı imar planları yapılması gerekmektedir. Şehrimizin eski yerleşim alanı 1. Ve 2. Derece sit alanıdır ve burada kanun gereği yapılaşma yasağı vardır. Ancak bu durumda halkımızın zaruri olan altyapı (doğalgaz, kanalizasyon vs.) ihtiyaçları karşılanamamaktadır.

Edirne Koruma Kurulunun kararıyla, ilçenin 3. Derece sit alanına yani Tekirdağ-Çanakkale karayolunun kuzeyine taşınması istenmiştir. Aynı zamanda ilçenin 5-6 mil açığında Kuzey Anadolu fay hattı geçmesi sebebiyle Marmara Ereğlisi deprem kuşağındadır. Tarih boyunca incelendiğinde birçok hasarlı deprem olduğu görmüştür. İmara açık olan 3. Derece sit alanı Geren Harmanlar Mevkii antik dönemde deniz idi. Daha sonra bu bölge doldurularak ve dere yatağı değiştirilerek bu bölgedeki sular kurutulmuş, zaman içerisinde imara açılmıştır ancak zemin kayganlığı nedeniyle en fazla 2-3 katlı yapılar yapılabilmektedir. Tüm bu sebeplerden ötürü, afet riski taşıdığından zaman geçmeden ilçe yerleşiminin Çanakkale yolunun kuzeyine yani sağlam zemine taşınması ve Ereğli’nin 1. Derecedeki yerleşmesini boşaltılarak şehrin arkeolojik ve kültürel yapısının öne çıkartılması planlanmıştır.

Açıklanan bu gerekçelerden dolayı belediyemizin bir an önce koruma amaçlı imar planını uygulamaya koyması gerekmektedir. Bunun için yatırım izleme koordinasyonu başkanlığından ödenek talep edilmiş ancak yapılan görüşmelerden sonuç elde edilememiştir. Bu yöndeki çalışmalar devam etmekte olup söz konusu proje belediyemizin bir numaralı konusudur. Bununla birlikte toplam 32 km. uzunluğa sahip kıyı alanlarımızın kullanım kalitesinin artırılabilmesi amacıyla kıyı alanlarına yönelik imar planlarının hazırlanması çalışmaları devam etmektedir.

D110 Yeniçiftlik Mahallesi Giriş Alt Geçit Projesi!

D-110 KarayolununYeniçiftlik Mahallesi’ne giriş kısmında yapılması planlanan Alt Geçit Projesi için 1.000.000  TL  bütçe ayrılmış olsa da Sultanköy Gençlik  Merkezi  için  ayrılan bütçeninbu projeye aktarılması ile 3.500.000 TL’lik bir bütçe oluşturulması söz konusudur.

Karayolları Şube Şefliği ile yapılan görüşmeler sonucunda;

A) Birbirine alternatif olacak şekilde 2 adet avan proje hazırlatılacak. (Yaklaşık 15.000-20.000 TL civarında olması öngörülüyor.)

B) Hazırlanan avan projeler, kamulaştırma durumları olup  olmadığı da göz önündebulundurularak Karayolları 1 . Bölge Müdürlüğüne gönderilerek talepte bulunulacak.

C) Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğüne ilgili talebimizigönderecek. Uygun görülmesi halinde Kesin Proje Talep edecekler. Kesin Projenin hazırlanması işinin; Yaklaşık 70.000- 80.000 TL civarında olması öngörülüyor.

D) Bahse konu kavşağın inşası için ise kırımsız hali yaklaşık 5.500.000-6.000.000 TL ihale bedeli öngörülüyor.

Marmaraereğlisi Terminal Projesi!

Terminal binası için hazırlanan projede gerekli düzenlemeler tamamlanmış, yaklaşık maliyet, keşif ve metraj işlemleri İhale Şube Müdürlüğü’nce yapılmıştır. Yapı, kaba inşaat aşamasında bulunmakta olup devam etmemektedir.

Sultanköy Mahallesi  Kültür Merkezi Projesi!    

Gençlik Merkezi yapılması planlanan arsanın Maliye Hazinesine ait olmasından dolayı gerekli izinler alınamamış ve bahse konu proje askıya alınmıştır. Gençlik Merkezi Projesinin askıya alınmasından dolayı; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bütçesinde açığa çıkan 2.500.000 TL ödenek hakkında Başkanlığımızca verilecek karara göre her hangi başka bir projeye bütçe aktarımı düşünülmektedir.

Marmaraereğlisi Spor Kulübü Binası Projesi!

Spor Kulübünün yapılması planlanan arsanın Spor ve Gençlik Bakanlığı’na ait olmasından dolayı gerekli izinler alınamamış ve bahse konu proje askıya alınarak, Spor Kompleksi Projesi olarak genişletilerek ilgili Bakanlığı teklif edilmiştir. Gençlik Merkezi Projesinin askıya alınmasından dolayı; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bütçesinde açığa çıkan 2.500.000 TL ödenek hakkında Başkanlığımızca verilecek karara göre her hangi başka bir projeye bütçe aktarımı düşünülmektedir.

Huzurevi Projesi!     

Yaşlılar için huzurevi yapılması planlanan arsa Belediyemizce 2 yıl için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmiş; Sosyal Güvenlik Kurumunun en az 25 yıl tahsis talep etmesinden dolayı tahsis işlemi geri alınarak proje iptal edilmiştir.

Karayolları İskelesi Projesi

İlçe merkezimizde bulunan Karayolları İskelesi 1998 yılından bu yana atıl vaziyette bulunmaktadır. İskele Karayollarına tahsisli olup deniz içerisinde 1. derece arkeolojik sit alanındadır. 2863 sayılı yasa kapsamında bu tür hazine mülkiyetindeki taşınmazların tahsisi konusundaki Yönergede değişiklik olmuştur. İskelenin tahsisi herhangi bir kamu kuruluşuna yapılabilir hale gelmiştir. Bu konuda Ulaşım Daire Başkanlığı, Tekirdağ Müze Müdürlüğü ve Kurumumuz arasında ortak bir proje geliştirilerek iskelenin ekonomimize kazandırılması uygun olacaktır.

Haber: Abdurrahim Yıldırım

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu haber 320 defa okunmuştur.

turkwebdizayn
Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit
turkwebdizayn

Güncel

ÇİFTÇİ ÜRETEMİYOR, TARIM SANAYİSİ DE ÇÖKÜYOR

ÇİFTÇİ ÜRETEMİYOR, TARIM SANAYİSİ DE ÇÖKÜYOR CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, Tarım da büyük bir çöküşün yaşandığını ve çiftçinin üretim yapama...

RASİM YÜKSEL’DEN CEM KARACA’YA CEVAP GECİKMEDİ

RASİM YÜKSEL’DEN CEM KARACA’YA CEVAP GECİKMEDİ Ak parti Ergene İlçe Başkanı Cem Karaca’nın Ankara’da devam eden “Akıllı Şehirler” projesi yarışmasına katılan Erge...

ERGENE BELEDİYESİ ZABITASINDAN ÖRNEK BİR DAVRANIŞ

ERGENE BELEDİYESİ ZABITASINDAN ÖRNEK BİR DAVRANIŞ Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı olan ekipler Velimeşe Mahallesinde kurulan semt pazarında cüzdanını kayb...

DÜRÜST ESNAFLARA BAŞKAN CÜNEYT YÜKSELDEN ÖDÜL

DÜRÜST ESNAFLARA BAŞKAN CÜNEYT YÜKSELDEN ÖDÜL Süleynampaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaptıkları hareketle büyük taktir toplayan Esnafları ödüllendirdi. Sü...

ERENLER ORMAN ÜRÜNLERİNDEN ÇORLU’YA 5 MİLYONLUK YATIRIM

ERENLER ORMAN ÜRÜNLERİNDEN ÇORLU’YA  5 MİLYONLUK YATIRIM Sami Barlas ve Tayfun Akman’ın sahibi oldukları Erenler Orman Ürünleri Silivri’deki işletmesinin ardından Çorlu’da ...

Köşe Yazarları

Abdurrahim YILDIRIM Abdurrahim YILDIRIM
HEM DİLENCİLİK YAP HEM DE İSRAF ET AYRANI YOK İÇMEYE……!
 

Facebookta Biz

Foto Galeri

              

Trakya Gündem 282. - 283.  Sayı
Trakya Gündem 282. - 283. Sayı
Trakya Gündem 281. Sayı
Trakya Gündem 281. Sayı
Trakya Gündem 280. Sayı
Trakya Gündem 280. Sayı
Trakya Gündem 279. Sayı
Trakya Gündem 279. Sayı

Haber Ara


Gelişmiş Arama

Video Galeri

              

Rasim Yüksel'in Kirli İşleri 5 Rasim Yüksel'in Kirli İşleri 4
Rasim Yüksel'in Kirli İşleri 3 Rasim Yüksel'in Kirli İşleri 2